Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Çağrı Merkezi / (0312) 352 15 15

Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa / Hizmet Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

İşbu Hizmet Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme”), bir tarafta “Etlik Aşağı Eğlence Mah. Giresun Cad. Sazan Sok. No: 4 Keçiören/ ANKARA/TÜRKİYE” adresinde mukim www.renkemlak.com “Renk Emlak” diye anılacak, diğer taraftan www.renkemlak.com adresinde yer alan web sitelerine (Kısaca “Site” olarak anılacaktır) kaydolan gerçek veya tüzel kişi arasında (Kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır ve akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme Kullanıcı’nın site üzerinden ve mobil olarak erişilen bulut tabanlı Gayrimenkul Danışmanlığı alanında Emlak Hizmet Yönetimi, CRM ve Finans uygulamasından (Kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Sitede, Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Renk Emlaktarafından Kullanıcı’ya sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar ile Gizlilik Sözleşmesi işbu Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3- KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, site ve uygulamadan faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, sitede ilgili yerlerde belirtilen kurallara, sitede yayımlanmış Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, Renk Emlak tarafından belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.2 Kullanıcı, site ve uygulamadan faydalanmak için Renk Emlak tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Hizmet Sözleşmesini onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle site ya da uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Renk Emlak sorumlu değildir. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.3 Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Renk Emlak’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Renk Emlak’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini, sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Kullanıcı tarafından site ve uygulamaya erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü kişileri (“Yetkilendirilmiş Kullanıcılar”) yetkilendirebilir. Kullanıcı’nın, kendi uhdesi altında Uygulama içinde yeni / ek kullanıcılar ve/veya ofis tanımları oluşturması durumunda Kullanıcı’nın kendisi ve/veya kendi oluşturduğu ofise bağlı diğer Kullanıcı’ların; bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından bizzat Kullanıcı sorumlu olacak olup site ve uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğinin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, öncelikle derhal şifresini Site ve/veya Uygulama içinden yenisini belirleyerek değiştirecektir. Ayrıca bu durumu derhal Renk Emlak’a bildirecektir. Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’yı kullanmasından da sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcılar arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.5 Kullanıcı, site ve uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Renk Emlak, kullanıcı tarafından Renk Emlak’a iletilen veya site veya uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

3.6 Kullanıcı tarafından paylaşılan içerik kullanıcının mülkiyetinde olup içeriğe ilişkin tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Renk Emlak, işbu hizmet sözleşmesi kapsamında kullanıcı tarafından kendisine sağlanan içeriği kullanma hakkını haizdir. İçeriğe yahut içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Renk Emlak sorumlu tutulamayacaktır.

3.7 Kullanıcı, Renk Emlak’ın veya sitenin veya uygulamanın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, uygulamayı ve uygulamanın, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut uygulama ve siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, uygulamanın ve sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya uygulamaya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, siteye, uygulamaya ve Renk Emlak’ın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler örneğin kullanıcının üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler, gayri ahlaki içerikler ve diğer materyaller aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya sitenin ve uygulamanın çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8 Kullanıcı, Renk Emlak’ın yazılı onayı olmadan, işbu hizmet sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

3.9 Renk Emlak, uygulama ve siteye yüklenen içeriklerin kopyalarını saklayacaktır. Renk Emlak, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymak için yeterli altyapıyı sağlamakla beraber, içeriğin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Renk Emlak, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içeriğin kaybından sorumlu değildir. Kullanıcı, içerik ve diğer bilgilerin Renk Emlak veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de ve/veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.10 Kullanıcı ve üçüncü kişiler tarafından site ve uygulamaya sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Renk Emlak’ın, Renk Emlak çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Renk Emlak, kullanıcı ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.11 Kullanıcının işbu hizmet sözleşmesi ve site ve uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması veya kullanım ücretini ödememesi, geciktirmesi ya da aksatması halinde Renk Emlak Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya işbu hizmet sözleşmesini feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Renk Emlak’ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

3.12 Uygulama ve siteye ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde kullanıcı, Renk Emlak’ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Site veya Uygulama içindeki açıklama, doküman, video, sık sorulan sorular vb gibi alanlarda öncelikle araştırmalarını yapacaktır. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek site, uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

Madde 4 – ANAHTAR TEKNOLOJİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Renk Emlak, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Renk Emlak’nin yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcı kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında kullanıcıya ve kullanıcı tarafından site ve uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Renk Emlak’ın yükümlülüklerini ifa, hizmetlerini geliştirme ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve raporlar oluşturabilmek için kullanılabilecektir. Renk Emlak ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için içeriği diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Renk Emlak bilgi ve verileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edecek ve Renk Emlak, kullanıcının söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Renk Emlak ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

4.2 Renk Emlak, site ve uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcının da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Renk Emlak, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Renk Emlak’nin kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir

4.3 Renk Emlak site ve uygulama üzerinden, Renk Emlak’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Renk Emlak tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Renk Emlak’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.4 Renk Emlak site ve uygulama üzerinden, Renk Emlak’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği (başta gayrimenkul ilan siteleri ve portalları olmak üzere) başka web sitelerine ve/veya portallara Kullanıcı’nın ilanlarının otomatik yayınlanması ve/veya müşterilerinin (banka kredisi, sigorta poliçesi, mimarlık, boya, abonelik taşıma ve benzerleri) gayrimenkul işleri ile ilgili ihtiyaçlarının hızlı, kolay ve entegre şekilde çözülmesi amacıyla bilgilerini iş ortaklarıyla paylaşabilir. Bu paylaşımların yapılabileceği iş ortaklarının hangi kurumlar olacağına dair karar yetkisi Renk Emlak’a aittir. Ancak bu paylaşımların kullanılıp kullanılmama kararı Kullanıcıya aittir. Örneğin; Uygulama veya Site içinde iş ortağı bir banka ile mortgage kredisi çözümü sunulmuşsa, bu çözüme başvurma için Kullanıcı’nın site içinde bir form doldurması ve/veya başvuru için tanımlanmış bir butona basması gerekecek ve Kullanıcı’nın bu kabul eylemi Renk Emlak tarafından log kayıtları alınarak tutulacaktır. Bu hizmetlerin kullanılıp kullanılmaması, Kulllanıcı ile iş ortağı firmaların keyfiyetindedir. Bu paylaşımlar vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Renk Emlak’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.5 Renk Emlak gerekli gördüğü hallerde site ve uygulama içinde üçüncü şahısların veya kendine ait reklamların yayınlamasını sağlayabilir.

4.6 Renk Emlak, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu hizmet sözleşmesi ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik kullanıcı tarafından sitenin ve uygulamanın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Renk Emlak’ın işbu hizmet sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.

4.7 Renk Emlak kullanıcının site ve uygulama için gerekli tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür. Renk Emlak kullanıcıya sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları en kısa süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.8 Renk Emlak, kullanıcı tarafından talep edilebilecek ek tasarım için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edebilir.

Madde 5- FİYATLANDIRMA VE ÖDEME

5.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin veya Uygulama’nın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Renk Emlak tarafından
aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

5.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

5.4 Renk Emlak, Ücretli üyelik ise, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

5.5 Kullanıcı, Renk Emlak veya Renk Emlak tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Madde 6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Renk Emlak’ye aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Renk Emlak’ye Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Renk Emlak, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

6.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Renk Emlak’ın açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

6.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Renk Emlak’ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 7. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

7.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “Olduğu Gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Renk Emlak’ın Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Renk Emlak’ın ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Renk Emlak Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Renk Emlak, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Renk Emlak, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.2 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Renk Emlak’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

7.3 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Renk Emlak’ı beri kıldığını kabul eder.

7.4 Renk Emlak, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Renk Emlak, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Renk Emlak’nin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Madde 8. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

8.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

8.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi
geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Renk Emlak aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Renk Emlak Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

8.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

8.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Renk Emlakişbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

8.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Renk Emlak İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

8.7 Renk Emlak, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i talep edebilecektir. Renk Emlak, iletilen söz konusu talepler için gerekli gördüğü durumlarda ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 9- GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

9.1. Gizlilik Bildirimi, kullanıcının hizmet kullanımı boyunca kayıt etmiş olduğu ve destek hizmetleri aracılığıyla toplanan tüm bilgilerini kapsamaktadır.

9.2. Renk Emlak, elde ettiği elektronik ortamdaki veri ve bilgileri yürürlükteki mevzuata uygunolarak sözleşme sona erse dahi gizlilik içerisinde tutacağını ve koruyacağını taahhüt eder.

9.3. Renk Emlak, kullanıcının kim olduğunu bilmeden vermiş olduğu hizmeti geliştirme amacı ile ek bilgiler toplayabilir. Örneğin görüntülenen sayfalar, internet tarayıcılarının özellikleri, ekran genişliği yüksekliği gibi. Bu bilgiler Kullanıcı’ya daha etkin hizmet sunma, aynı bilgileri tekrar tekrar girme gerekliliğini ortadan kaldırarak Uygulama ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırma, Uygulama’yı geliştirme amacına yönelik araştırma ve çözümleme ve ilgi ve tercihlerinize uygun olarak özelleştirilmiş içerik görüntülemeyi içerir.

9.4 Güvenlik, geliştirme ve destek amacıyla Renk Emlak sunucularına yapılan tüm istekler IP bazında kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler kanuni zorunluklar dışında kesinlikle kimse ile paylaşılmaz.

9.5. Renk Emlak, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanarak azami gayret gösterilecektir.

9.6. Sitede ve uygulamada oluşturulan bilgiler kullanıcıya aittir ve bu bilgiler üçüncü şahıs ve kuruluşlarla kullanıcının onayı olmaksızın kesinlikle paylaşılmaz.

9.7. Hesapları ve kişisel bilgileri korumak için kullanılan parolayı gizli tutmak kullanıcının sorumluluğundadır.

9.8. Renk Emlak kullanıcılarına daha fazla servis sunabilmek için iş ortaklıkları yapmaktadır.Ancak, kullanıcının izni olmaksızın iletişim bilgileri kesinlikle bu iş ortakları ile paylaşılmaz. Kullanıcının onayı ile paylaşılan bilgiler neticesinde gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen ilişkiden kullanıcı ve ilgili iş ortağı sorumludur, Renk Emlak hiçbir sorumluk kabul etmez.

Madde 10- BANKA ENTEGRASYONLARI

10.1. Banka entegrasyonlarının kapsamı, Renk Emlak ile banka arasında yapılan protokoller ile tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır. Renk Emlak sunduğu teknik altyapı sayesinde bankadan aldığı bilgileri kullanıcının kullanımına sunmayı ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bankadan kaynaklanan hata, kesinti vb. sebeplerle entegrasyon hizmetinde yaşanan aksaklıklardan Renk Emlak sorumlu tutulamaz.

Madde 11- MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1 İşbu hizmet sözleşmesinin herhangi bir hükmünün veya hizmet sözleşmesinde yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, işbu hizmet sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11.2 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya site veya uygulamada yer alangenel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve site ve uygulamayı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

Madde 12- UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu hizmet sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ANKARA İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

MEN

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0312) 352 15 15

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.